CIG EIDION MYNYDDOEDD CAMBRIAN

 

O gefn gwlad Cymru

Wedi’u geni, eu magu a’u pesgi ym Mynyddoedd Cambrian…

Wedi’u bwydo â phorthiant er mwyn blas

Cambrian Mountains Beef for discerning chefs

I Gogyddion Craff

Byddwch yn gwerthfawrogi ansawdd a blas ein cig eidion.

Ein Ffermwyr

Darllenwch am y ffermydd dethol sy’n cynhyrchu’n cig eidion

Ble i Brynu

Mae Cig Eidion Mynyddoedd Cambrian ar gael gydol y flwyddyn

 

 

Yn dilyn ysbrydoliaeth Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru …

Mae hunaniaeth ein brand yn ymgorffori dyfrlliw o Gwm Berwyn ym Mynyddoedd Cambrian, a beintiwyd gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru. Mae’r brand yn nod o safon uwch ein cynnyrch fferm.

Dymuna Ei Uchelder Brenhinol helpu cynnal ffermydd ucheldir traddodiadol, cymunedau gwledig a’r amgylchedd naturiol.

Glyna’r ffermwyr sy’n ymuno â chwmnïau Mynyddoedd Cambrian wrth egwyddorion brand llym i sicrhau arfer gorau, rheolaeth tir cynaliadwy, ac mae eu gwaith yn helpu cynnal cynefinoedd ucheldir gwerthfawr.

 

HRH The Prince of Wales