CIG EIDION
CAMBRIAN MOUNTAINS

Ar gael nawr i arlwywyr proffesiynol

Russell Hume Logo

Mae Cig Eidion Mynyddoedd Cambrian ar gael gan yr arbenigwyr cig, helgig a dofednod Russell Hume.

Mae Russell Hume sy’n ymroi i brynu cyfrifol, cynaliadwyedd a tharddiad yn gyflenwr cyfanwerthu sy’n bodloni anghenion cwsmeriaid arlwyo proffesiynol ar hyd a lled y Deyrnas Unedig.

E-bost: enquiries@russellhume.com

Ffôn: 0845 688 0089

Gwefan:   russellhume.com

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein ffermydd, cynhyrchiant, ardal Mynyddoedd Cambrian neu wybodaeth benodol arall am y ffermydd, cysylltwch ag Rob Lewis o Gig Eidion Mynyddoedd Cambrian ar 01597 811 447 neu defnyddiwch y ffurflen gysylltu hon.

Cysylltwch â Chig Eidion Mynyddoedd Cambrian

12 + 11 =