Ein Ffermwyr

Stiwardiaid cefn gwlad sy’n frwdfrydig am eu stoc

 

Rob Lewis

Glanelan

The Jones Family

Bryn-yr-Hesglwyn

The Williams Family

Upper Bwlchyllyn

Cynhyrchir Cig Eidion Mynyddoedd Cambrian o wartheg sy’n ffynnu ar borfeydd yr ucheldir sydd gryfaf ym mherfeddwlad Cymru. Caiff y gwartheg, o frîd brodorol yn bennaf, eu bwydo â dognau seiliedig ar borthiant a rheolir eu gofynion maeth yn ofalus i sicrhau eu bod yn pesgi i’r safonau gorau i gael y cig eidion mwyaf blasus a thyner.

Caiff y gwartheg eu geni, eu magu a’u pesgi yn ardal hardd Mynyddoedd Cambrian yng Nghymru.

Cambrian Mountains Region of Wales

Ein Stori

Sefydlwyd Cig Eidion Mynyddoedd Cambrian yn 2015 fel cwmni budd cymunedol i ddiwallu’r archebion am gig eidion o’r ardal ac er mwyn hyrwyddo cynnyrch yr ardal i gynulleidfa ehangach yn y Deyrnas Unedig. Daethpwyd â’r grŵp cig eidion at ei gilydd yn wreiddiol gan Fenter Mynyddoedd Cambrian, prosiect a ysbrydolwyd gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru a ddymunai, fel Llywydd y prosiect, i helpu cynnal ffermydd ucheldir traddodiadol Cymru a chymunedau gwledig. Mae Menter Mynyddoedd Cambrian wedi gweithio gyda’n ffermwyr er 2013, maen nhw wedi cwrdd yn rheolaidd ers hynny er mwyn cyfnewid gwybodaeth a gweithio ar ddatblygu cynnyrch Cig Eidion Mynyddoedd Cambrian. Cafodd y gweithgareddau hyn eu rhedeg ochr yn ochr â gweithgareddau ychwanegol gyda’r bwriad o ddatblygu cig oen a gwlân o’r ardal.

Rob Lewis meets HRH The Prince of Wales July 2015

Rob Lewis, ar y chwith, yn cwrdd â’i Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, Gorffennaf 2015 (gydag Aled Davies o Fenter Mynyddoedd Cambrian), ffotograff gan Anthony Pugh Photography