Ein Ffermwyr

Stiwardiaid cefn gwlad sy’n frwdfrydig am eu stoc

 

Rob Lewis

Glanelan

The Jones Family

Bryn-yr-Hesglwyn

The Williams Family

Upper Bwlchyllyn

Cynhyrchir Cig Eidion Mynyddoedd Cambrian o wartheg sy’n ffynnu ar borfeydd yr ucheldir sydd gryfaf ym mherfeddwlad Cymru. Caiff y gwartheg, o frîd brodorol yn bennaf, eu bwydo â dognau seiliedig ar borthiant a rheolir eu gofynion maeth yn ofalus i sicrhau eu bod yn pesgi i’r safonau gorau i gael y cig eidion mwyaf blasus a thyner.

Caiff y gwartheg eu geni, eu magu a’u pesgi yn ardal hardd Mynyddoedd Cambrian yng Nghymru.

Ein Stori

Sefydlwyd Cig Eidion Mynyddoedd Cambrian yn 2015 fel cwmni budd cymunedol i ddiwallu’r archebion am gig eidion o’r ardal ac er mwyn hyrwyddo cynnyrch yr ardal i gynulleidfa ehangach yn y Deyrnas Unedig. Daethpwyd â’r grŵp cig eidion at ei gilydd yn wreiddiol gan Fenter Mynyddoedd Cambrian, prosiect a ysbrydolwyd gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru a ddymunai, fel Llywydd y prosiect, i helpu cynnal ffermydd ucheldir traddodiadol Cymru a chymunedau gwledig. Mae Menter Mynyddoedd Cambrian wedi gweithio gyda’n ffermwyr er 2013, maen nhw wedi cwrdd yn rheolaidd ers hynny er mwyn cyfnewid gwybodaeth a gweithio ar ddatblygu cynnyrch Cig Eidion Mynyddoedd Cambrian. Cafodd y gweithgareddau hyn eu rhedeg ochr yn ochr â gweithgareddau ychwanegol gyda’r bwriad o ddatblygu cig oen a gwlân o’r ardal.

Rob Lewis, ar y chwith, yn cwrdd â’i Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, Gorffennaf 2015 (gydag Aled Davies o Fenter Mynyddoedd Cambrian), ffotograff gan Anthony Pugh Photography