Dol-Llys

Andrew Evans

Mae Fferm Dol-llys ar lannau Afon ifanc Hafren, ychydig i gyfeiriad y gogledd o Lanidloes. Dechreuodd dad-cu Andrew Evans y busnes teuluol yn y 1920au. Mae Andrew, ei wraig Janet a’i fab Richard, sef un o’u pedwar o blant, bellach yn ffermio cyfanswm o 550 erw wedi’u lledu dros 3 fferm, sy’n cynnwys caeau sydd hyd at 1200 metr uwchlaw lefel y môr gyda golygfeydd trawiadol ar draws Cronfa Ddŵr Clywedog i’r mynyddoedd tu hwnt.

Mae ganddynt yr eidion o 70 o fuchod sugno, sy’n cynnwys 30 o fuchod Henffordd o waed coch cyfan. Arferai tad-cu Andrew gadw gwartheg Henffordd ar y fferm, gan gynnwys buwch a enillodd y gorau yn ei brîd yn y Sioe Frenhinol ac yn Sioe Frenhinol Cymru nôl yn y 1960au. Gwerthwyd y rhain yn ddiweddarach. Pan ddaeth Richard i ymddiddori yn y brîd, aeth ef ac Andrew i olrhain y llinach a bu modd iddynt brynu disgynyddion y fuwch honno a enillodd wobrau a’u cludo’n ôl i’r fferm.

Bydd y gwartheg Henffordd hyn yn mynd i mewn i Gig Eidion Cambrian.

Yn ogystal, mae ganddynt braidd o 1000 o famogiaid bridio, croesiadau Defaid Miwl Cymru a Suffolk Cymreig gan mwyaf.

Yn ogystal, rhed Andrew a Janet safle ffyniannus ‘Dol-llys Farm Caravan and Camping Site’ a ddechreuwyd gan rieni Andrew dros 25 mlynedd yn ôl.