Bryn-yr-Hesglwyn

Teulu Jones

Vincent a Marion Jones, meibion: James ac Aneurin

Prynodd rhieni Vincent Jones Fferm Bryn-yr-hesglwyn, ar y llechweddau uwchlaw Nant Cydros, ychydig filltiroedd i gyfeiriad y de-ddwyrain o Lanidloes, rhyw 40 o flynyddoedd yn ôl. Ganed Vincent a’i wraig Marion o fewn golwg y fferm y maen nhw bellach yn ei rhedeg gyda’u meibion James ac Aneurin. Ehangon nhw’r fferm dair blynedd yn ôl trwy ymuno â brawd Vincent i ychwanegu fferm arall ar draws y dyffryn gan ddod â’u fferm i hyd at 450 erw.

Mae ganddynt yr o 60 o fuchod Saler o waed coch cyfan a phedigrî maen nhw’n eu croesi gyda thadau Charolais a Saler i gynhyrchu’r gwartheg eidion a fydd yn mynd i mewn i’r cynllun. Bydd y rhain yn treulio misoedd y gaeaf yn pori ar borfeydd sy’n amrywio o 1000 i 1800 troedfedd uwchlaw lefel y môr.

Mae ganddynt hefyd braidd o 500 o famogiaid bridio, Cymru ac Aberdale, ac yn cyflenwi cig oen Sicr Cymru i adwerthwr cenedlaethol o safon.

Mae’r fferm yn rhan o Glastir Uwch, lefel uwch cynllun rheoli tir cynaliadwy llywodraeth Cymru, ac mae ganddi ardal o goetir coed derw ‘Coed Craig Iar’ sy’n SoDdGA.