Glanelan

Rob Lewis

Dechreuodd deulu Rob Lewis ffermio yng Nglanelan ym 1959 a than y 1970au, roedd yn fferm laeth dan denantiaeth. Mae Rob bellach yn berchen ar 600 erw wedi’u lledu dros 3 fferm gan gynnwys un oedd yn eiddo i’w ewythr. Saif ychydig dros hanner y tir yn y dyffryn ffrwythlon a ffurfiwyd gan Afonydd cyfunol Elan a Gwy i gyfeiriad y de o Raeadr Gwy. Mae’r gweddill yn uwch i fyny yn y mynyddoedd.

Mae’r teulu i gyd yn ymhél ag amaethyddiaeth: mae’r meibion Gethin, Rhys a Ieuan wedi dechrau gweithio ar y fferm, wrth i’w wraig Audrey fod yn rhan o sefydliad Sioe Frenhinol Cymru. Mae mam Rob yn byw ar y fferm hefyd, ac yn rhentu ‘Glan Wye’, ysgubor wedi’i drawsnewid, i bobl sy’n dod ar eu gwyliau.

Rob yw cydlynydd cynhyrchwyr Cig Eidion Cambrian, ac mae’n ymroi’n selog i hyrwyddo’r ardal a’i chynnyrch.

Mae ganddo yr o 60 o fuchod sugno a roddir i’w Darw Limousin o waed coch cyfan er mwyn cynhyrchu cig eidion i’r cynllun. Yn ogystal, mae ganddo braidd o 1200 o famogiaid bridio Mynyddoedd Cymru, Cheviot a Miwl Cymru gan mwyaf. Mae Rob yn hoffi gweld rhai o’i gig eidion a’i gig oen yn cael ei ddefnyddio’n lleol trwy ei gyflenwi’n uniongyrchol i gigyddion a busnesau arlwyo yn yr ardal.