Cilhaul

Robert Jenkins

Robert Jenkins yw’r drydedd genhedlaeth o’i deulu i ffermio Cilhaul ger Trefeglwys ym Mhowys. Saif y ffermdy a’i adeiladau, lle mae Robert yn byw gyda’i wraig Fiona a’u pedwar o blant yn agos at Afon Trannon. Gweithia eu mab, Edward, ar fferm y cartref hefyd. Estynna’r 1300 erw o’r fferm ar hyd llawr y dyffryn i fyny i lechweddau serth yr ochr ddeheuol i fryniau tonnog sy’n cyrraedd uchafbwynt o dros 1200 troedfedd.

Mae’r gyr eidion yn cynnwys pedwar tarw, tri ohonynt yn Charolais ac un Henffordd, a 120 o fuchod sugno gyda lloi. Cig eidion croesiad Henffordd fydd yn cael ei werthu dan frand Cig Eidion Cambrian.

Mae praidd defaid y fferm yn cynnwys 2400 o famogiaid bridio a 750 o ŵyn benyw. Defaid Miwl Cymru a Texels yw’r rhain gan mwyaf. Gwerthir llawer o’r cig oen a gynhyrchir dan label Cig Oen Cymru adwerthwr cenedlaethol o safon.

Cymer y fferm ran yng nghynllun Glastir, sef cynllun rheoli tir cynaliadwy Llywodraeth Cymru, ac mae’n cynnwys rhai ardaloedd o goetir wedi’u plannu’n arbennig.