Upper Bwlchllyn

Teulu Williams

Saif Bwlchyllyn Uchaf ar lechweddau dwyreiniol Dyffryn Cerist, ychydig filltiroedd i gyfeiriad y gogledd o Lanidloes. Mae’r teulu Williams wedi bod yn byw yno er 1900, a heddiw maen nhw’n ffermio rhyw 450 erw o borfa bryniau tonnog sy’n cael ei ffinio i gyfeiriad y gogledd gan lechweddau coediog a’r Llyn Ebyr prydferth, sy’n fan adnabyddus i bysgotwyr. Mae’r cyfrifoldeb am y fferm yn nwylo’r brodyr Alun ac Aneurin, eu tad James, a’u teuluoedd ar hyn o bryd.

Mae ganddynt yr o 65 o fuchod sugno sy’n groesiadau Angus a Limousin gan mwyaf sy’n cael eu bridio gyda thadau Charolais ac Angus, i gynhyrchu’r gwartheg eidion a fydd yn mynd i mewn i’r cynllun.

Mae ganddynt braidd o ryw 1000 o famogiaid bridio hefyd, defaid miwl Cymru yn bennaf sy’n cael eu bridio gyda hyrddod Texel.